شيطان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

همیشه و همه جا همه چیز را با نام خدا شروع می کنیم اما عجیبه وقتی می خواهیم کلام خدا را بخوانیم قبل از نامش به او پناه می بریم از شر شیطان!

اعوذ با الله من الشیطان الرجیم

 و بعد

بسم الله الرحمن الرحیم

 یعنی توجه به وجود شرشیطان اینقدر مهمه؟

/ 0 نظر / 6 بازدید