نا امیدی و تردید مخصوصاً در حوزه مسائل الهی یکی از شیوه های پنهان و البته همیشه کارآمد شیطان در مواجهه با افراد است . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

وقتی خدای به این مهربانی آغوش خود را برای بندگان گشوده و در انتظار بازگشت آنها است ناامیدی و تردید چرا ؟ 

  صد بار اگر توبه شکستی باز آ 

/ 0 نظر / 7 بازدید